Eng  | Thai   
ฟอกฟันขาวแบบBeyond ที่ บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
 
หน้าแรกค่ารักษาฟอกฟันขาวแบบBeyond
 

อัตราค่าบริการ ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น บียอนด์ คูล ไลท์ ณ บางกอก เดนทัล โฮม ถือได้ว่าเป็นอัตราค่าบริการมาตรฐานสุทธิ โดยปราศจากค่าบริการให้คำแนะนำปรึกษา ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต หรือค่าทำให้ปลอดเชื้อ อัตราค่าบริการสามารถชำระได้ด้วยเงินสดสกุลไทยบาท หรือชำระด้วยบัตรเครดิต

 

การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น บียอนด์ คูล ไลท์
บาท
USD
Beyond Tooth Whitening   ค่าบริการตรวจเช็คสภาพฟัน ค่าบริการให้คำปรีกษา วางแผนการรักษา
ฟรี
ฟรี
  ฟอกสีฟัน บียอนด์ คูล ไลท์ พิเศษ
6000
171
  ฟอกสีฟัน บียอนด์ คูล ไลท์ + ชุดฟอกสีฟันด้วยตนเอง พิเศษ
8000
228

 

สามารถทำการนัดหมายและสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่

Beyond Whitening Machineการให้บริการฟอกสีฟัน บียอนด์ คูล ไลท์ เป็นการให้บริการในศูนย์ทันตกรรมอันทันสมัยที่ได้รับการออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่คนไข้ในขณะได้รับบริการฟอกสีฟันด้วยผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ ด้วยเครื่องเร่งปฏิกิริยา บียอนด์ กว่า 10,000 เครื่องที่ให้บริการทั่วโลก

  • ระบบการฟอกสีฟัน บียอนด์ มีระบบกรอกแสงที่ล้ำสมัยเพื่อรับประกันความปลอดภัยและสะดวกสบายของคนไข้
  • รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตและความร้อนที่เป็นอันตรายจะได้รับการตัดกรองผ่านเลนส์
    กรองแสงและ
    เยื่อออปติคอลไฟเบอร์กว่า 12,000 ชั้น
  • หลอดไฟฮาโลเจนอันทรงประสิทธิภาพเปล่งแสงความถี่สูงสีฟ้าเพื่อเร่งปฏิกิริยา
    ให้การฟอกสีฟันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ระบบการฟอกสีฟันนี้กระทำในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำกว่าการฟอกสีฟันอื่น ๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและลดความเสี่ยงในอัตราการเสียวฟันของคนไข้

* ราคาในสกุล US ดอลล่าร์ คิดในอัตราราคาที่ 35 บาท/ดอลล่าร์ ราคาค่ารักษาที่ บางกอก เดนทัล โฮม
คิดในสกุลเงินไทย รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera