Eng  | Thai   
ครอบฟันและสะพานฟัน Cercon ที่ บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกค่ารักษาครอบฟันและสะพานฟันCercon
 

สำหรับครอบฟันพอร์ซเลนเสริมโลหะ หรือ ครอบฟัน PFM โครงสร้างงานครอบฟันถูกสร้างขึ้นจากโลหะ จากนั้นจึงครอบอีกชั้นด้วยพอร์ซเลนCercon Zirconia(เซรามิก)

และด้วยนวัตกรรมใหม่ของวัสดุครอบฟันเซรามิคทั้งหมดและด้วยคุณภาพ
เปี่ยมประสิทธิภาพอันสูงขึ้นอีกระดับคนไข้จึงมีตัวเลือกในการรับบริการ
ครอบฟันเซรามิคทั้งชิ้นฟันโดยไม่ต้องมีโลหะในครอบฟันเลย


Cercon Zirconia เป็นนวัตกรรมระบบการครอบฟันและสะพานฟันที่ปราศจากวัสดุโลหะ โดยมีความสมเร็จของการให้บริการ ณ ศูนย์ทันตกรรมจากผู้รับบริการครอบฟันและสะพานฟัน Cercon Zirconia มากกว่า 9 ปี
วัสดุ Cercon นั้นโปร่งแสง เข้ากับสภาพทางกายภาพได้ดี และเป็นหนึ่งในวัสดุครอบฟันและสะพานฟันที่แข็งแรงและทนทานมากที่สุด ครอบฟันและสะพานฟัน Cercon จึงมีประวัติการให้บริการครอบฟัน และสะพานฟันที่ยาวนาน

อัตราการให้บริการการทำครอบฟันและสะพานฟัน ที่ บางกอก เดนทัล โฮม นั้นเป็นอัตราการให้บริการมาตรฐานราคาสุทธิโดยปราศจากค่าให้บริการคำปรึกษา ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต หรือค่าทำให้ปลอดเชื้อ อัตราค่าบริการที่ต่างแต่งกันในตารางขึ้นอยู่กับขนาดของฟัน และวัสดุที่ใช้ในการทำทางห้องปฎิบัติการ คนไข้สามารถสอบถามค่ารักษาเป็นรายๆโดยเฉพาะ ก่อนการรักษาทุกครั้ง

 

ครอบฟัน    
บาทt
USD
Dental Crown   ครอบฟัน: พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย มาตรฐาน
8000
228
  ครอบฟัน: พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทอง 50 %
11000-15000
314-427
  ครอบฟัน: พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทองสูงกว่า 50%
17000
485
  ครอบฟัน: Cercon เซรามิคล้วน
15200-16000
434-457
สะพานฟัน
Dental Bridge   สะพานฟัน (3 ซี่): พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย
24000
685
  สะพานฟัน (3 ซี่): พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทอง 50%
33000-45000
942-1285
  สะพานฟัน (3 ซี่): พอร์ซเลนผสมโลหะอัลลอย ทองสูงกว่า 50%
51000
1457
 

สะพานฟัน (3 ซี่): เซรามิคล้วน

45600-48000
1302-1371

 

สามารถทำการนัดหมายและสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่

* ราคาในสกุล US ดอลล่าร์ คิดในอัตราราคาที่ 35 บาท/ดอลล่าร์ ราคาค่ารักษาที่ บางกอก เดนทัล โฮม
คิดในสกุลเงินไทย รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera