Eng  | Thai   
การจัดฟันแบบ Damon ที่ บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกค่ารักษาการจัดฟันแบบ Damon
 

การจัดฟันแบบ DamonDamon Braces

  • เหล็กดัดฟันแบบล็อกได้เอง  : เหล็กดัดแบบ Damon ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยางรัดยึดที่ตัวเหล็กเพื่อให้แน่นขึ้น
  • เทคโนโลยีขั้นสูงที่สะดวกขึ้น : ลวดเหล็กดัดแบบ Damon ที่สามารถช่วยให้ฟันเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น และใช้จำนวนครั้งใน การปรับเครื่องมือที่น้อยครั้งกว่า
  • ความสวยงามแก่ใบหน้าที่เพิ่มขึ้น : ด้วยวิธีการจัดฟันแบบ Damon ที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว ว่าช่วยจัดฟันให้เรียงตัวขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
    ปรับเพดานปากให้กว้างขึ้น
  • ความรู้สึกเจ็บปวดที่น้อยลงเทียบกัยการจัดฟันแบบปกติ

 

ทันตกรรมการจัดฟัน
บาท
USD
Orthodontics   การจัดฟันแบบโลหะ
50000-60000
1428-1714
  การจัดฟันเครื่องมือ Damon
70000-80000
2000-2285
  การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
70000-80000
2000-2285
  การจัดฟันแบบข้างบนจัดด้านใน + ข้างล่างแบบเซริคสีเหมือนฟัน
145000
4142
  การจัดฟันแบบข้างบนจัดด้านใน + ข้างล่างแบบด้านใน
160000
4571
  การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ ( Invisalign Express )
120000
3428
  การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ ( Invisalign )
150000
4285
  เครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainer )
3000
85
  เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้
5000
142

 

สามารถทำการนัดหมายและสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่

* ราคาในสกุล US ดอลล่าร์ คิดในอัตราราคาที่ 35 บาท/ดอลล่าร์ ราคาค่ารักษาที่ บางกอก เดนทัล โฮม
คิดในสกุลเงินไทย รายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera