Eng  | Thai   
ทันตกรรมตกแต่ง - ครอบฟัน เคลือบฟัน สะพานฟัน ฟอกสีฟัน รากฟันเทียม จัดฟัน อุดฟัน
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกบริการ ทันตกรรมเพื่อความงาน
 

ทันตกรรมตกแต่ง เป็นการปรับแต่งรอยยิ้มของคุณให้ยิ้มสวย และมั่นใจขึ้น ทันตกรรมแขนงนี้เป็นการรวมการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา่พื่อผลลัพย์ที่พึงพอใจของผู้ป่วย

รายละเอียดข้างล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำทันตกรรมเพื่อความงามที่ บางกอก เดนทัล โฮม:

 

การฟอกฟันขาว

ประเภทของการฟอกสีฟัน

  1. การฟอกสีฟันแบบ Zoom โดย Discus Dental
  2. การฟอกสีฟันแบบ Cool Light Beyond
  3. การฟอกสีฟันเองที่บ้าน Opalesence

การฟอกสีฟันที่คลีนิคโดยทันตแพทย์ผู้นาญ ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง
ตัวอย่างเช่น การฟอกสีฟันแบบ Zoom และการฟอกสีฟันแบบ Cool Linght สามารถ
ทำให้ฟันมีสีสว่างขึ้นเป็นธรรมชาติ แต่ระดับของสีฟันจะขึ้นอยู่กับคราบที่ติดอยู่ที่ฟัน

Zoom Tooth Whtening

Extreme Makeover

Beyond Tooth Whitening

   

การเคลือบผิวฟันแบบเซรามิก

การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกแบบ Porcelain Veneer สีเหมืนฟันนั้น เป็นการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบาง และใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของตัวฟัน และการเรียงตัวของฟัน


การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันนั้นทำให้รอยยิ้มของคุณดูดีขึ้น
สามารถปกปิดสีฟันที่ผิดปกติหรือไม่สวยได้ เช่น ฟันสีเทาจากยาปฎิชีวนะ

porcelain veneers
   

การเคลือบฟันแบบวัสดุเรซิ่น Composite Veneer

การเคลือบฟันแบบ Composite มีการทำเหมือนกับการเคลือบสีฟันแบบ
Porcelain โดยวัสดุ Composite สามารถเชี่ยมเข้าไปติดกับฟันได้เลยทันที

การเคลือบฟันแบบ Composite ช่วยในการรักษาฟันที่หักข้างหน้าหรือสีฟันที่ผิดปกติ หรือไม่สวยได้เหมือนกับการเคลือบฟันแบบ Porcelain แต่ความคงทนน้อยกว่าแบบ Porcelain หรือ Ceramic Veneer

composite veneers

   

การปิดช่องว่างระหว่างฟัน

การปิดช่องว่างตรงกลางระหว่างฟันทั้งสองซี่ โดยใช้

  1. การเติมฟันโดยใช้วัสดุเรซิ่น composite Veneers
  2. การเคลือบฟันแบบ porcelain veneers
  3. การครอบฟันแบบ porcelain crowns
  4. การจัดฟัน

Diastema Before

Diastema After

   

การเปลื่ยนวัสดุอุดฟัน

การอุดฟันแบบอมัลกัมที่มีสีเทาเงินในปัจจุบันนี้ได้มีการนำการอุดฟันแบบสีเหมือนฟันมา
ใช้แทนที่ เนื่องจากในวัสดุอมัลกัมมีสารของธาตุปรอทผสมอยู่ นอกจากนั้นการทำ
การอุดฟันสีเหมือนฟันยังมีความสวยงามมากกว่าอีกด้วย

 

Filliings

 

   
 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera