Eng  | Thai   
ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุค ที่ คลินิกทันตกรรม บางกอก เดนทัล โฮม
ติดต่อ
Cool Light Tooth Whitening
 
Zoom Tooth Whitening
 
Dental Implants
 
Cercon Crowns
 
หน้าแรกบริการ ทันตกรรมทั่วไป
 

 

งานทันตกรรมทั่วไป


งานทันตกรรมทั่วไปนั้นหมายความรวมถึงทันตกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัยของฟันและช่องปาก งานทันตกรรมทั่วไป ที่ บางกอก เดนทัล โฮม นั้นรวมถึงงานเหล่านี้

 

การตรวจเช็คสภาพฟันและการเอ็กซ์เรย์

บางกอก เ็ดนทัล โฮม นำเทคโนโลยีการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทั้งปากด้านหน้า
และด้านข้างศรีษะด้วยเครื่องถ่ายเอ็กซ์เรย์ จากบริษัท J. Morita Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการวางแผนการรักษา และการวินิจฉัยโรคอย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ การตรวจเช็คสภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือนเป็นมาตรฐานบริการที่ศูนย์ทันตกรรม แนะนำให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อป้องกัน ปกป้อง และการรักษาฟันตั้งแต่แรกพบปัญหา

X-ray
   

การขูดหินปูน การทำความสะอาดและการขัดฟัน

การทำความสะอาดฟันกระทำเพื่อทำความสะอาดและลดคราบแบคทีเรีย เศษอาหาร
คราบรอยสี และการขัดฟันกำจัดคราบหินปูนที่ยังไม่แข็งตัว


การขูดหินปูนเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อขจัดคราบหินปูนและกำจัดคราบสีสะสม
ที่ก่อตัวจากการแข็งตัวของแบคทีเรียหรือคราบอาหาร ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคเหงือก
และการสูญเสียกระดูกขากรรไกร ลดคราบที่สะสมบนตัวฟันคราบหินปูนจากตัวฟันและรากฟันโดย

ที่ บางกอก เ็ดนทัล โฮม เราใช้ อุปกรณ์และเครื่องมือการขูดหินปูน Piezon ซึ่งนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับรู้ถึงความนุ่มนวลกว่า เครื่องขูดหินปูนแบบปกติ

Scaling
   

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

การอุดฟันเป็นการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของโครงสร้างฟันอันเกิดจากฟันผุ การเสื่อมสภาพ หรือการแปรงฟันผิดวิธี หลังจากการกรอโครงสร้างฟัน ส่วนที่มีความเสียหายออก ทันตแพทย์จะอุดทดแทนโครงสร้างฟันดังกล่าวด้วยวัสดุอุดฟัน เช่น ทอง โลหะอมัลกรัม หรือวัสดุสีเหมือนฟัน (อุดฟันขาว)
บางกอก เดนทัล โฮม เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ใช้ วัสดุสีเหมือนฟันในการอุดฟัน เป็นหลักโดยวัสดุที่ใช้จะให้สีเหมือนกับฟันที่ทำการซ่อมแซม

Filliings

 

   

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera