Eng  | Thai   

จัดฟัน โดยศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ศูนย์รากฟันเทียม ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง โดยคณาจารยทันตแพทย์

 

ติดต่อ
ฟอกสีฟัน
 
ฟอกสีฟัน Zoom
 
รากฟันเทียม
 
ครอบฟัน สะพานฟัน Cercon
 
 

 

บางกอก เดนทัล โฮม เป็นศูนย์ทันตกรรมที่ให้บริการทางทันตกรรมเฉพาะทางแก่คนไข้ ในบรรยากาศที่สะอาด สะดวก สบาย เราให้บริการแก่คนไข้มาเป็นเวลากว่า 10ปี เราได้ Re-brand ชื่อ ศูนย์ทันตกรรมของเราเป็น สไมล์ ซิกเนเจอร์ คลินิกทันตกรรม คลินิคทันตกรรมของเราให้บริการทันตกรรมหลากหลายสาขา เช่น การจัดฟัน จัดฟันด้านใน จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ ดัดฟันแบบ Invisalign ดัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ทันตกรรมรากฟันเทียม รากฟันเทียม รากฟันเทียมพร้อมฟันปลอมแบบถอดได้ ครอบฟันและสะพานฟันเซรามิก เคลือบฟัน วีเนียร์ การรักษารากฟัน การฟอกฟันขาว Zoom ศัลยกรรม และ ทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ฟันปลอมแบบติดแน่น ฟันปลอมแบบถอดได้


ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ยึดมั่นในความปลอดภัยด้วยระบบการอบฆ่าเชื้อโรค (Autoclave) ที่ก้าวหน้าในการป้องกันการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยให้แก่คนไข้ เราเลือกใช้วัสดุใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำลาย ผ้าคลุมคนไข้ เป็นต้น เพื่อความมั่นใจในระบบการปลอดเชื้อระหว่างผู้ป่วยแต่ละราย เราไม่คิดค่าบริการปลอดเชื้อเพี่มเติมจากการรักษาแต่ละครั้ง เนื่องจากเราถือว่าเป็นทั้งหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องทำในการให้บริการทางทันตกรรม

 

ที่ ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ การรักษาทันตกรรมได้ถูกแยกประเภทการรักษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เราเชื่อในการใช้เวลาเพื่อให้ความรู้แก่คนไข้เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาแต่ละประเภท ในกรณีที่การรักษาทางทันตกรรมนั้นซับซ้อน คนไข้จะถูกส่งให้แก่ทันตแพทย์เฉพาะทาง  


ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น เครื่องเอ็กซเรย์แบบพาโนรามิค(แบบเห็นฟันทั้งปาก) เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง  เครื่องวัดความยาวรากฟัน เครื่องฟอกสีฟัน Zoom รวมถึงเครื่องปลูกรากฟันเทียม ที่ถูกนำมาใช้ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

 

ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ให้บริการทันตกรรมทุกสาขา เช่น ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน อุดฟันสีเหมือนฟัน เคลือบฟูลออไรด์ รักษารากฟัน ฟันปลอมติดแน่น สะพานฟัน ฟันปลอมถอดได้ ฟอกสีฟันระบบซูม ฟอกสีฟันที่บ้าน ปลูกรากฟันเทียม รากฟันเทียมรองรับสะพ่นฟัน รากฟันเทียมรองรับฟันปลอม รากฟันเทียมทั้งปาก รากฟันเทียมแบบใส่ฟันทันที รักษาโรคเหงือก ผ่าตัดเหงือก ถอนฟัน ผ่าฟันคุค จัดฟัน จัดฟันแบบใส จัดฟันด้านใน จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ จัดฟันแบบ Invisalign เป็นต้น

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาและการบริการทางทันตกรรมที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ คลินิกทันตกรรมเป็นราคามาตรฐาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งทางเวบไซต์และ ราคาที่ติดประกาศไว้ที่คลินิก ด้วยการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ เราคิดค่ารักษาทางทันตกรรมเท่ากันโดยไม่กำหนดว่าเป็นคนไทย หรือ คนต่างชาติ

ติดต่อเราที่ contact@smilesignature.com เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

เราให้บริการทันตกรรมอยู่ 2 สาขา ได้แก่ สไมล์ ซิกเนเจอร์ สยามสแควร์ ตรงข้ามห้างมาบุญครอง อยู่ติดถนนพญาไท อีกสาขาตั้งอยู่ที่ บริเวณ ปากซอย พหลโยธิน21

 

DentistDental ConsultTechnoloogyDental FeesSterilization

 
Clarity Braces Damon Braces Porcelain Veneers Procera